جاهای دیدنی استان آذربایجان غربی

مسجد ابراهیم خلیل الله ارومیه

مسجد ابراهیم خلیل الله ارومیه یکی از مکانهای مذهبی ارومیه میباشد.این مسجد در دو طبقه مجزا از هم بنا شده است که از مساجد آذربایجان شرقی که شاید کمتر کسی با این مسجد آشنا باشد که این مکان مذهبی در طبقه بالا نمای بیشترین مسجد را به خود گرفته و ورودی و پله های بالا روی آن در طبقه زیرین آن میباشد.

امامزاده محمد و ابراهیم ارومیه

امامزاده محمد و ابراهیم ارومیه یکی از مکانهای مذهبی ارومیه میباشد.این زیارتگاه در واقع یک امامزاده در روستای امام زاده قرار دارد که به آن امامزاده محمد و ابراهیم میگویند که به آثار ثبت ملی رسیده و شناخته شده از مکان مذهبی ارومیه میباشد که همه ساله خیلی از بازدید کنندگان و زیارت کنندگان و گردشگران به این زیارتگاه میروند و بازدید میکنند که مردم محلی این روستا خیلی معتقدند که این زیارتگاه حلال خیلی از مشکلات می باشد و خیر و برکت را به این روستا آورده ومی آورد.
موارد بیشتر