اهواز

گورستان سنگی تپه کوهساران
خانه ماپار اهواز
پل سیاه اهواز
پل طبیعت کیانپارس اهواز

تهران

دربند تهران
باغ فردوس
بام تهران
کاخ سعد آباد تهران

زنجان

موزه باستان شناسی و مردان نمکی
موزه رختشویخانه زنجان ورود آقایان ممنوع
آبشار شارشار زنجان
چشمه آب گرم وننق

گیلان

ساحل بندر انزلی
جنگل گیسوم
جاده اسالم به خلخال
قلعه رودخان

مشهد

پارک کوهسنگی مشهد
آرامگاه فردوسی
چالدیره مشهد
جنگل جیغ مشهد

اصفهان

کویر ابویزد اصفهان
خانه تاریخی دهدشتی
قلعه ی شاه دژ
مدرسه چهار باغ