راهنمایی کامل برای بهترین سوهان قم

بهترین سوهان قم

تاریخچه سوهان قم به دوران قاجار برمی‌گردد. در سال ۱۲۸۹-۹۰ هجری شمسی، در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار، پیش برده شد که صحن عقیق بارگاه حضرت معصومه (ع) مورد افتتاح قرار گیرد. در این مراسم باشکوه، نمایندهٔ ناصرالدین شاه و حاضران باید هریک هدیه ای به نمایندهٔ شاه اهدا می‌کردند.

ملا ابراهیم شعاعی، یکی از حضور کنندگان، یک کحلوا طبخ کرد که شربت و مزهٔ آن از حلواهای عادی بیشتر بود. نمایندهٔ پادشاه این کحلوا را خورد و گفت: «این شیرینی شبیه سوهان است که آهن را می‌بُرد و غذای من را هضم می‌کند». سپس خواست از آن کحلوا برای ناصرالدین شاه هم بفرستد. از این روز، این کحلوا به نام «سوهان» شناخته شد و طبخ آن در قم رایج شد.